Lager hjemmesider i WordPress

Tjenestevilkår

Ulfsby Webdesign er et enkeltpersonforetak som utfører konsulenttjenester innen design og etablering av websider og relaterte tjenester basert på WordPress og annen programvare. Tjenestevilkårene utgjøres av de generelle vilkårene nedenfor og det som spesifikt er avtalt med kunden.

Ulfsby Webdesign er ansvarlig for å utføre de avtalte tjenester til den avtalte pris.

Kunden er ansvarlig for å overholde sin del av avtalen. Betaling skal skje 14 dager etter fakturering med mindre annet er avtalt.

Dersom Ulfsby Webdesign installerer programvare på kundens webhotell, gjelder programvarens lisensbetingelser for kunden. WordPress er åpen kildekode som distribueres fritt. Lisensvilkårene er GNU General Public Licence som gir brukeren rett til å benytte programvaren gratis, men uten garanti for feil eller mangler og uten erstatningsanvar for evt. skader. De fleste programtillegg til WordPress er underlagt samme lisensvilkår. Ulfsby Webdesign har ikke ansvar for feil og mangler i programvaren eller erstatningsansvar for skader den måtte forårsake.

Ulfsby Webdesign har opphavsrett (copyright) til design og programvare som utarbeides for kunden. Kunden gis lisensrettigheter til dette etter vilkårene i GNU General Public Licence.

Kunden er selv ansvarlig for innholdet på websidene. Ulfsby Webdesign har ikke ansvar for innhold som kunden publiserer på websidene. Ulfsby Webdesign står ikke til rettslig eller økonomisk ansvar for eventuelle rettslige forfølgelser kunden måtte utsettes for gjennom urettmessig eller ulovlig bruk av websidene. Dersom kunden benytter websidene til kriminell virksomhet, kan Ulfsby Webdesign sperre sidene og evt. slette de og programvaren.

Ulfsby Webdesign er ikke ansvarlig for webhotellet kunden leier for å huse websidene. Evt. driftsproblemer, mangler eller skader er et forhold mellom kunden og leverandør av webhotellet.

Ulfsby Webdesign har intet erstatningsanvar overfor tredjepart eller indirekte skader som følge av konsulenttjenesten. Erstatningsansvar er under enhver omstendighet begrenset til avtalens pris.

Dersom kunden ikke er fornøyd, kan kunden holde tilbake betalingen for arbeidet, men ikke for innkjøpte lisenser etc. Ulfsby Webdesign kan da sperre de etablerte websidene og, etter purring, slette de og annet arbeid som er utført.

Partenes rettigheter og plikter etter avtalen bestemmes i sin helhet av norsk rett.

Jeg aksepterer tjenestevilkårene for konsulenttjenester fra Ulfsby Webdesign

Ditt navn (obligatorisk)

Organisasjon

E-post (obligatorisk)

For å unngå SPAM, svar på spørsmålet under under (obligatorisk)

Jeg aksepterer tjenestevilkårene for konsulenttjenester fra Ulfsby Webdesign

 

For redaksjonen