Lager hjemmesider i WordPress

Om Ulfsby

Ulfsby Webdesign er et enkeltpersonforetak som drives og eies av Stig Ulfsby. Jeg er utdannet Cand. real (Master of Science) fra Universitetet i Oslo med hovedfag informatikk og med tilleggsutannelse som bedriftsøkonom fra BI. Jeg startet min kariere som forsker hvor jeg hadde anledning til å gå i dybden. Senere var jeg konsulent i mange år innen rådgivning og prosjektledelse i IT. Jeg jobber nå som prosjektleder i Staten. I mange år har jeg hatt administrativt arbeid og derfor er teknologi og webdesign blitt en fritidsaktivitet. Se forøvrig min CV på LinkedIn.

Organisasjonsnr. 991 459 111

Ta kontakt
For redaksjonen